Ako po, sampu ng aking pamilya, at ng aking mga kasamahan sa serbisyo publiko, ay taos pusong nagpapasalamat sa tiwala at pagmamahal na ibinigay ninyo sa amin. Makakaasa po kayo na ang lahat ng aming mga pangako ay hindi mananatiling pangako. Ang mga ito po ay magsisilbing ating kontrata o kasunduan at sukatan ng aming paglilingkod.

Ang Serbisyong Totoo po ay hindi lamang basta slogan ng aming partido at ng ating administrasyon. Ito po ay batayan ng uri ng serbisyong ating ipagkakaloob sa ating mga kababayan. Isang uri ng serbisyo na ramdam lalo na ng mga pangkaraniwang mamamayan.

Sa pag-uumpisa pa lamang po ng ating pag-upo bilang punongbayan, naglabas na po tayo kaagad ng maraming kautusan sa opisina na bagamat ay mabigat ay kailangan para sa mas mahusay na pagseserbisyo.

Kabilang po sa mga kautusang ito ang pagsisimula ng paglilingkod sa munisipyo sa ganap na ika-walo ng umaga at pagsusuot ng tamang uniporme at pagtrato sa ating mga kababayan bilang napakahalagang customer. Marami pong nainis, nagalit at nagtaas ng kilay sa mga kautusang ito, ngunit ito po ay para pagtibayin ang aming sinumpaang tungkulin na kami ay nagpahalal at nagtrabaho sa munisipyo para maglingkod at hindi para paglingkoran.

Ang ating web site po ay magsisilbing ating bukas na komunikasyon para kayo po ay makabalita sa mga mahahalagang kaganapan sa ating bayan. Dito rin po ilalagay ang mga serbisyo at mga proyektong ipinagkakaloob natin sa ating mga kababayan. Ilalagay din po sa ating web site ang mga impormasyon para sa bakanteng trabaho sa ating bayan para po sa mga gustong tumulong sa amin sa paglilingkod.

Makakaasa po kayo na gagampanan namin nang buong husay at dangal ang mga katungkulang ipinagkatiwala ninyo sa amin.

Ang inyong lingkod. 

Engr. Eloy C. Eclar