Sama-sama tayong magbigay pugay sa nag-iisang watawat ng Pilipinas! 🇵🇭
Come join us as we pay homage to our National Flag and give honor to the symbol that weaves the Filipino people together.

𝐍𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋 𝐅𝐋𝐀𝐆 𝐃𝐀𝐘
Flag Raising Ceremony
May 28, 2022 at 7:00AM
Capitol Grounds, Tarlac City