Ang ating mamamayan ay ating hinihikayat na isumbong ang sino mang tao o indibidwal na nagbebenta ng vaccine o ng kanyang vaccine slot sa ating kapulisan para sa karampatang aksyon.