Kinakailangan magparehistro online gamit ang link na

ito: https://www.tarlacbakunado.com/registration o bit.ly/tarvax at
MAG-HINTAY MUNA ng kumpirmasyon
(thru text) na manggagaling sa ating vaccination team para sa kanya-kanyang schedule.
Maaari rin pong i-check ang mga nasabing schedule sa link na ito: https://www.tarlacbakunado.com/schedule o bit.ly/VaxSched
Maraming salamat po!
#ParaSaMaayosNaPagpapabakuna

Sa karagdagang detalye:
Local Vaccination Operation Center Hotline:
Smart: 0908 814 7716
Globe: 0917 857 9342
Facebook : Eoclvoc Tarlac