PABATID SA MGA SUMUSUNOD:
WHAT: COVID VACCINATION
WHERE: PRIMARK GERONA TARLAC
WHEN: AUGUST 31, 2021