Trabaho para sa lahat.

Para matulungan ang mamamayan, ito ay isang programa na naglalayong mabigyan ng trabaho ang kabataan at matatanda sa lahat ng Barangay sa MUNISIPALIDAD ng GERONA.#JUANFORALL
#JOBFORALL
#LeaveNoOneBehind

✅SDG 8: Disenteng Trabaho at Paglago ng Ekonomiya
✅SDG 1: kahirapan sa lahat ng mga porma nito at nagtatapos saanman
✅SDG 2: Walang kagutuman


Magparegistro!
https://forms.gle/PnWH48W2dh6zPGTA6