#MagparehistroKa: LAST CHANCE

Hindi mo pa last chance in love, pero ito na ang last chance to REGISTER!

Mga Kapwa Overseas Filipino Voters, for the upcoming 2022 National and Local Elections, you can still register up until September 30, 2021!

May oras pa, #MagparehistroKa!