PAKI BASA PO ANG ATING SCHEDULE SA GERONA RHU1 simula bukas NOVEMBER 3, 2021