SAFE AND SECURE BA ANG IMPORMASYON KO SA PHILSYS? 🧐 Oo naman! REGISTER NA sa PhilSys: https://register.philsys.gov.ph

Ang Philippine Identification System o PhilSys ay alinsunod sa “privacy by design” principle kung saan isinaalang-alang ang privacy sa pagdisenyo ng teknolohiya na gagamitin para sa PhilSys.

Ang PhilSys registry ay gagamitin lamang pang-authenticate ng iyong identity. At, pinakamahalaga, ikaw ang nagma-may-ari ng iyong data at hindi ito magagamit ng kahit na sino without your consent. 👍🏽

Patuloy ang pakikipagtulungan ng Philippine Statistics Authority sa Department of Information and Communications Technology at National Privacy Commission para mapagtibay pa ang seguridad ng PhilSys.

ALAMIN kung paano mag-register: https://bit.ly/3clpL9S

Para sa karagdagang impormasyon: https://www.philsys.gov.ph

Sama-sama tayo sa pagsulong para sa isang makabagong Pilipinas! Heto na ang PhilSys – #IDNatin ‘to! See Less