Ikaw ba ay interesadong mag aral sa UP Manila – School of Health Sciences – Tarlac Campus. Panoorin ito upang mas lalong maliwanagan.UPM-SHS Tarlac will be Tarlac as a center for the development of community-oriented health human resources